Om hälsoundersökningar och läkarintyg

Att göra en hälsoundersökning är ett bra sätt att få ett kvitto på ditt allmänna hälsotillstånd. Det hjälper dig att identifiera potentiella problem med din hälsa. Det kan till exempel handla om högt blodtryck, tecken på infektioner och annat som kan innebära att du ligger i riskzonen för framtida hälsoproblem. Hälsoundersökningar leder också till grundläggande rådgivning kring medicinering och förändring av din livsstil, som i många fall har en mycket positiv inverkan på den övergripande hälsan. I vissa situationer kan en hälsoundersökning leda till uppföljande undersökningar för att få reda på om du eventuell har drabbats av någon allvarligare sjukdom.

Här kan du boka tid för hälsokontroll och läkarintyg!

Hur utfärdas läkarintyg?

Saker som körkort, dykcertifikat, utlandstjänstgöring, adoption och livförsäkringar kräver intyg på att personen som ansöker uppfyller vissa fastställda hälsokrav. Olika myndigheter som försäkringskassan kräver också i stor utsträckning läkarintyg för att kunna använda som beslutsunderlag. Ett läkarintyg är ett skriftligt utlåtande av en läkare som sker på någons begäran, vanligtvis en patient som behöver styrka någonting kring sitt hälsotillstånd. När det sker på någon annans begäran krävs samtycke av patienten eller stöd enligt svensk lag. Exakt hur ett läkarintyg är utformat beror på situationen, men de måste alltid vara opartiska, hålla sig till sanningen och inte utelämna viktig information.

Läkarintyg ska i huvudsak stödja sig på undersökningar och officiella dokument från sjukhus, andra läkare och annan hälsovårdspersonal. De får inte enbart stödja sig på telefonsamtal, berättelser från anhöriga och dylikt, även om den här typen av information kan ge viss bakgrund till läkarintyget.

Kostnaden för ett läkarintyg beror på omfattningen. Vanligtvis ingår åtminstone en hälsoundersökning, men det kan också tillkomma kostnader för ytterligare prover, röntgenundersökningar, vaccinationer och annat som måste ingå innan ett visst läkarintyg kan utfärdas. Priset beror helt enkelt på hur komplicerat det är att sammanställa läkarintyget. Vårdgivare brukar vara tydliga med de mer komplicerade fallen, men har man mer unika behov bör man kontakta sin vårdgivare för att få mer information och rådgivning.

Läkarintyg och hälsoundersökningar

När du gör en hälsoundersökning får du ett kvitto på ditt hälsotillstånd. De kan också ligga till grund för läkarintyg som ofta behövs i dagens samhälle.